Arazi Seçimi

Gerçekleştirmek istediğiniz projeye en uygun araziyi, proje kriterlerini göz önüne alarak araştırıp buluyoruz.

Ya da sizin bulduğunuz araziyi proje uygulanabilirliği yönünden inceleyip, rapor halinde size sunuyoruz.